jump to navigation

Europol gaat cybercriminelen voortaan ‘dwarszitten’ 6 mei 2014

Posted by copsincyberspace in Cybercrime, Politie op het web.
comments closed

Omdat vervolging van cybercriminelen weinig oplevert, gaat Europol deze groep vaker dwarszitten dan oppakken. Volgens Troels Oerting, hoofd van de cybercime-afdeling van Europol, wordt het steeds moeilijker om de identiteit van cybercriminelen te achterhalen. Door het toenemende gebruik van tor-netwerken lukt het ze steeds vaker om identiteit en locatie te verbergen. Als dat wel lukt, zijn het in driekwart van gevallen Russen. ‘Die zijn buiten ons bereik’. Omdat er geen uitleveringsverdrag is met Rusland, is lokale vervolging ‘het beste waar we op kunnen hopen’. Oerting sprak op het Infosec congres in Londen. Hij stelde dat het effectiever is cybercriminelen te hinderen. Dat kan als banken en winkels beter met elkaar en met de politie samenwerken door meer informatie uit te wisselen.

VS: Politie twittert tijdens prostitutie-actie 6 mei 2014

Posted by copsincyberspace in Kinderporno/zeden/grooming, Politie op het web.
Tags:
comments closed

Ergens deze week zal de politie in Prince George’s County, Maryland een grote actie uitvoeren om prostitutie in de stad tegen te gaan. Tijdens de actie zal live getwitterd worden, om hoerenlopers te ontmoedigen dan wel met naam en toenaam bekend te maken. Op deze ‘ongekende’ actie op sociale media is al veel kritiek te horen: belangengroepen van sekswerkers spreken van een ‘reality tv show’ en sensatie zoeken. Bij de actie zullen lokprostituees worden ingezet. De politie zegt alleen maar transparant te willen zijn en niet achter de prostituees zelf aan te gaan. ‘Our Vice Unit will target those who choose to solicit a prostitute, not prostitutes themselves’. De tweets zullen verschijnen op @PGPDNews en worden voorzien van de hashtag #PGPDVice.

Belgie: Nieuwe website toont criminaliteit per wijk 4 mei 2014

Posted by copsincyberspace in Open bronnen, Politie op het web.
comments closed

Waar Nederland sinds enige tijd Misdaad in Kaart brengt, publiceren politie en gemeente Antwerpen nu hun misdaadcijfers online via de buurtmonitor, op niveau van postzones en wijken. Volgens burgemeester Bart de Wever van Antwerpen creëert de stad op deze manier ‘meer transparantie’. De cijfers zijn voorzien van uitleg, ‘zodat mensen zien dat wanneer het sluikstorten in hun wijk heel sterk toeneemt, dat ook een gevolg kan zijn van het feit dat er harder op die overlastvorm wordt ingezet en dus meer feiten geregistreerd worden’, stelt korpschef Serge Muyters. Gebruikers kunnen cijfers van meerdere wijken vergelijken.

Taakstraf voor belediging politie op Facebook 3 mei 2014

Posted by copsincyberspace in Bedreiging/smaad/laster, Politie op het web.
Tags:
comments closed

Een man uit Blerick die op facebook de politie beledigde, moet twintig uur taakstraf uitvoeren. De man ging akkoord met het voorstel van het OM dat de opmerkingen van de man beledigend vond en vervolging instelde. Volgens een bericht op de facebookpagina van wijkagent Roel Timmermans in Blerick is ‘eenieder natuurlijk vrij in het vormen van zijn eigen mening’ maar mag die mening niet zomaar overal kenbaar gemaakt worden. ‘Een eigen mening mag. Zelfs als deze beledigend kan zijn. Echter mag je die mening niet zonder meer ventileren op bijvoorbeeld facebook.’

Plaats delict: social media 2 mei 2014

Posted by copsincyberspace in Open bronnen, Politie op het web, profielsites.
comments closed

Voor wie (net als ik, vanwege vakantie) vorige week in de kiosk, boekenwinkel of supermarkt Vrij Nederland gemist heeft, met dat fraaie verhaal over hoe de politie op internet actief is, is er natuurlijk de website. Daar staat het artikel nog gewoon online. En is dus te lezen hoe politiemensen aanwezig zijn bij de ‘NSS-hackathon’ van de Utrecht Data School; of de eenheden wel of niet bezig zijn ‘een virtueel sleepnet’ op het internet los te laten; of het allemaal wel open bronnen zijn; tot waar de bevoegdheden gaan; én waar politiechef Frank Smilda en TNO-onderzoeker Arnout de Vries hun inspiratie kregen voor hun onlangs verschenen boek Social media: het nieuwe DNA – warm aanbevolen, maar dat terzijde!

Twitterspreekuren AIVD en NYPD ‘feestjes voor lolbroeken’ 30 april 2014

Posted by copsincyberspace in Politie op het web, profielsites.
Tags:
comments closed

Wie twitter kent, zal het niet verbazen dat de twitterspreekuren van zowel de AIVD als de NYPD afgelopen week niet helemaal brachten wat de bedenkers wilden. Waar de AIVD het verschijnen van het jaarverslag wilde opleuken, en zelfs de speciale hashtag #halloAIVD lanceerde, werd het door ‘lolbroeken’ gekaapt  – een gevalletje hashtaghijacking. Serieuze vragen waren er nauwelijks, wel ‘leuk bedoelde': wie is volgend jaar de mol, welk eindcijfer moet ik kiezen voor komende staatsloterij – antwoord: wij kiezen altijd 007. In New York vroeg de politie haar volgers om foto’s waarop burgers met agenten poseerden. ‘Do you have a photo w/a member of the NYPD?’ Maar al snel kwamen andere foto’s binnen, op de hashtag #myNYPD. Waarop agenten mensen schofferen, slaan, schoppen, boeien, waarop agenten wildplassen, tegen muren hangen en achter bureaus liggen te slapen. Korpschef Bill Bratton heeft inmiddels toegegeven dat de actie ‘backfired’ en ‘unforeseen consequences’ had. Aan de andere kant, zei Bratton, toonden ook die foto’s agenten-in-actie.

Belgie: Fout geparkeerde politiecombi’s zorgen voor commotie 25 april 2014

Posted by copsincyberspace in Politie op het web, profielsites.
Tags:
comments closed

Op Belgische delen van facebook circuleert al dagenlang een stel foto’s van politieauto’s die staan geparkeerd op een invalideplek. De commentaren zijn natuurlijk niet mals. Korpschef Dirk van Nuffel zegt de zaak mede daarom serieus te nemen. ‘Dit is enkel gerechtvaardigd als het tijdens een dringende interventie gebeurde’. Hij riep de ‘gelegenheidsfotograaf’ dan ook op om datum en tijdstip van de foto door te geven en gaf direct zijn mailadres. Van Nuffel kreeg gelijk: ‘die agenten waren daar omdat ze een oproep van een bewakingsfirma gekregen hadden’, aldus Van Nuffel die betreurt dat de foto uit zijn context is gerukt en op internet een eigen leven ging leiden. ‘Het is heel flauw om die momentopname op internet te plaatsen.’

Nederland ‘kampioen in vage dataverzoeken’ bij Facebook 24 april 2014

Posted by copsincyberspace in Politie op het web, profielsites.
Tags:
comments closed

Uit het Government Requests Report van Facebook bleek niet alleen dat de Nederlandse overheid in vergelijking met omringende landen beduidend minder vaak informatie bij Facebook opvraagt, maar ook dat vrij veel verzoeken niet aan de ‘opvraagvoorwaarden’ voldoen. Maar liefst tweederde van de Nederlandse verzoeken was juridisch onvoldoende onderbouwd, niet specifiek genoeg (te breed of te vaag), schrijft Webwereld. Facebook verstrekte info in 67% van de Belgische verzoeken, in 45% van de Spaanse verzoeken, in 70% van de Britse verzoeken en zelfs in 80% van de Amerikaanse verzoeken.

VS: Schoolfeestje gestopt na vondst hashtag 24 april 2014

Posted by copsincyberspace in Open bronnen, Politie op het web.
Tags:
comments closed

Het plaatsje Salem, Oregon is gered van de ondergang. De plaatselijke politie heeft een schoolfeestje stilgelegd nog voordat het echt begonnen was. ‘We got there before it even got started’, aldus Sergeant Chris Baldridge. Het feestje bleek op twitter aangekondigd met de speciale hashtag #ProjectNat. En daarbij zou er wel eens sprake kunnen zijn van ‘underage drinking’, dachten agenten, die ‘terugtwitterden’ en de jongeren wees op wetten en regels. Op dag-datum-tijdstip van het feest troffen agenten enkele feestgangers, wat vuurwerk én natuurlijk blikjes bier. Baldridge arresteerde organisator Nathaniel Gray (19) op verdenking van ordeverstoring, (gelegenheid)verstrekking van alcohol aan minderjarigen en vervuiling van openbare ruimte. De plaatselijke brandweer die in actie kwam om het vuurwerk onschadelijk te maken, wil verder de uitruk-kosten gaan verhalen op Gray. ‘If we saved a couple of kids from not getting hurt tonight, it was absolutely worth it’.

‘Community Reach & Engagement’ via Facebook 16 april 2014

Posted by copsincyberspace in Politie op het web.
Tags:
comments closed

Over politie en twitter weten we inmiddels heel veel. Over politie en facebook nog minder. Daarom melden we hier dat David Bailey, communications manager bij de Staffordshire Police in Engeland, op zijn blog inmiddels bij deel 4 is beland van een serie artikelen over hoe de (Britse) politie facebook kan inzetten. Bailey ondervroeg daarvoor alle korpsen naar hun facebookgebruik. Dan blijkt dat 53% vindt dat facebook vooral gebruikt kan worden om verbinding te leggen met het publiek, dat 33% het politiewerk wil promoten, dat 7% het publiek wil ‘geruststellen’ en dat hooguit 7% facebook gebruikt voor opsporing en intelligence. Opvallend in Bailey’s onderzoek is de kloof tussen wat korpen denken en wat burgers denken. Waar 93% van de korpsen hun facebookpagina interactief noemt, vindt hooguit 51% van de burgers dat ook. Die kloof heeft met meer te maken dan met een definitie. Voor politie is aanwezig zijn op sociale media vaak al voldoende om te denken dat ze automatisch interactief zijn, terwijl burgers ook letten op échte interactiviteit: antwoord geven, terugpraten, minder formeel taalgebruik. Ook uit andere vragen blijkt dat de politie zelf méér gelooft in de pagina’s dan het publiek. Zo denkt 90% van de politiemensen dat de pagina meehelpt de veiligheid te vergroten en denkt hooguit de helft van de burgers dat. Bailey benadrukt dat het succes van de pagina’s vooral afhangt van de content: waarover schrijf je en hoe? ‘Some posts are better at provoking action than others’.

  • Volg me op Twitter

  • Meta

  • Volg

    Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

    Doe mee met 1.206 andere volgers