Twitterpolitie levert veel free publicity

De onderzoekers van Clipit, adviesbureau op het gebied van online media monitoring, heeft de twitterende politiekorpsen eens vanuit een andere hoek bekeken. Ze keken daarbij naar de korpsaccounts van tien korpsen die ‘dankbaar gebruik maken van de oplettende burger’. De meeste tweets verstuurde Politie Twente: 6.841 in drie maanden tijd. Korps Zuid-Holland-Zuid kwam het vaakst positief naar voren; het meest negatief scoorde het korps Utrecht. De onderzoekers berekenden ook de online waarde van twitter. De tweets van Haaglanden leverden in drie maanden tijd voor ruim 9 ton aan free publicity op, die van Twente 740 duizend en die van Amsterdam slechts 4 ton. Volgens Clipit is ‘al dat getwitter’ dus ergens goed voor: niet alleen worden zaken opgelost en burgers informeert, ook ontstaat door de interactie via twitter meer begrip en dankbaarheid bij de burger. ‘Het medium vergroot de betrokkenheid van de burgers bij de politie enorm’ en er is nu een lagere drempel voor het melden van zaken. Bovendien worden ook ‘de kleine succesjes’ nu zichtbaar en dat doet het imago veel goed. De populariteit van twitter heeft ook keerzijden. Twitter kent ‘tijdrovende bijverschijnselen’: het is bij uitstek een medium om te klagen en kritiek te spuien – is het niet over die lawaaimakende helikopter, dan wel over die lastige buurman die wel erg raar naar kleine meisjes kijkt. Bovendien moet je vaak alsnog 112 bellen. ‘Dit roept weerstand op bij de informanten’, aldus Clipit. ‘Engaged politie’ is nog een eindje weg, maar ‘ze zijn op de goede weg’.

Advertenties