Wetsartikel verwijdering website ‘rammelt’

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom bekritiseert de recente actie van het OM omtrent de poster van Beatrix. Het OM haalde, vlak voor koninginnedag, honderden websites uit de lucht omdat er op één van die websites één strafbaar plaatje stond. Volgens BoF ‘rammelt’ het wetsartikel artikel 54a Sr waar het OM zich op baseert. Dat artikel stelt dat een provider niet kan worden vervolgd als zij voldoet aan een bevel van het OM. Dat bevel moet dan wel gegeven worden door een officier van justitie en alleen als een rechter-commissaris ermee ingestemd heeft. Maar het artikel regelt niet de bevoegdheid voor het geven van zo’n bevel zelf, stelt BoF: het regelt alleen de strafbaarheid van de provider als die voldoet aan zo’n vordering. Omdat die bevoegdheid nergens anders in de wet is opgenomen, zien juristen dit ‘terecht’ een probleem. Volgens BoF zou het OM ‘geen website meer ontoegankelijk mogen maken zolang dat niet goed in de wet geregeld is’.

Advertenties