Dreigvideo cyberaanval was van 16-jarige

Afgelopen week verscheen een video op YouTube waarin werd gedreigd met een grootscheepse cyberaanval op Nederlandse providers en overheidswebsites. Het filmpje was zogenaamd van hackerscollectief Anonymous maar al snel ontdekte het KLPD dat die er niets mee te maken had. Daarop meldde een 16-jarige jongen zich bij de politie: hij had het filmpje gemaakt en gepubliceerd. De jongen heeft inmiddels ‘een indringend gesprek’ gehad met rechercheurs van de Nationale Recherche. Het zou een eenmansactie zijn geweest, hij had er niet bij nagedacht, het was een grap, hij had spijt – het bekende werk dus. De politie meldt dat de de zaak ‘is afgedaan’. Volgens het OM kan de video ‘niet worden aangemerkt als een bedreiging en er is daarom geen strafbaar feit gepleegd.’ De providers KPN, Tele2 en UPC onderzoeken nog of ze de schade (allen hadden extra personeel in dienst mocht de aanval inderdaad plaatsvinden) op de jongen zullen verhalen.

Advertenties

Opstelten wil hackrecht voor politie

Volgens minister Opstelten moet de politie nieuwe bevoegdheden krijgen: inbreken op computers, en daar gegevens ophalen en vernietigen. En dat ook nog eens internationaal. Nu schiet de wet daarvoor te kort, schrijft Opstelten in een brief aan de Kamer. En dus kan cybercrime niet opgelost worden: de politie mist de bevoegdheden, zoals de AIVD die bijvoorbeeld wel heeft. In de voorstellen gaat het om ‘ernstige vormen van cybercrime’ maar onduidelijk is wat daarmee precies bedoeld wordt. Cyberspionage? Kinderporno? Fraude? Terroristische plannen? Hoe dan ook, Opstelten wil de politie ook de bevoegdheid geven om informatie op afstand ‘ontoegankelijk te maken’. In gewoon Nederlands: te wissen. Dat is al eens gedaan bij kinderporno, aldus de brief maar ‘een dergelijke afweging zal ook in de toekomst gemaakt moeten worden bij de bestrijding van bijvoorbeeld botnets.’

Engeland: kunnen sociale media zichzelf reguleren?

In Engeland is vanuit het OM een interessante discussie gestart:  kunnen sites als facebook en twitter niet zélf de verantwoordelijkheid nemen voor het toezicht op hun netwerken? Een oude discussie, maar in Engeland recent weer actueel na enkele sociale-media-gerelateerde rechtszaken. Zo kreeg Matthew Woods (19) twaalf weken celstraf omdat hij op facebook ‘zieke grapjes’ maakte over een verdwenen peuter; werd Azhar Ahmed (20) tot 240 uur werkstraf veroordeeld omdat hij, na de dood van enkele Britse soldaten in Afghanistan, op facebook schreef,  dat ‘alle soldaten moeten sterven en naar de hel gaan’; terwijl de zaak tegen de tiener die tijdens de Olympics twitterde dat een schoonspringer die geen goud won, zijn vader ‘in de steek had gelaten’, geseponeerd werd. Berucht is ook de zaak tegen Paul Chambers die, gefrustreerd door een sneeuwbui, vanaf een vliegveld twitterde dat hij het vliegveld zou opblazen. Chambers werd veroordeeld maar in hoger beroep vrijgesproken. Allen werden in eerste instantie opgepakt op art 127 van de Communications Act dat toeziet op ‘grossly offensive’ online-uitingen. Dat wetsartikel zorgt volgens Scotland Yard voor steeds meer aanhoudingen en de vraag rijst dan snel wat te doen met al die verdachten? Dezelfde uitingen gedaan in een (al dan niet drukke) kroeg zouden immers niet tot politieoptreden hebben geleid, zeggen betrokkenen aan beide kanten. Aan de ene kant roept de politie dat ze wel iets beters te doen hebben en dat het weghalen van zulke uitingen veel (tijdrovend) werk is; aan de andere kant roepen advocaten én aanklagers dat zulke zaken juridisch toch weinig kansen maken. En dus wordt het balletje bij de netwerksites zelf gelegd – kunnen die nou eens niet wat meer aan zelfregulering doen? Een van de betrokken advocaten: ‘als sociale media zich meer verantwoord en transparant opstellen bij het verwijderen van ongewenste inhoud, zouden er veel minder rechtszaken zijn’.

Nederlandse jongeren geven niets om privacy op sociale media

In Nederland verscheen ook een rapport, over de gevolgen van openbaarheid op sociale media. Masterstudent Mark Kraag (Nieuwe Media, Univ van Amsterdam) onderzocht hoe jongeren (16 tot 21 jaar) omgaan met hun accounts op facebook en twitter. Kraag meldt dat slechts 1% van de jongeren (heel) veel waarde hecht aan die privacy. Nog geen kwart van de ondervraagden heeft de facebookpagina gesloten voor onbekenden, slechts 14% twittert afgeschermd. En die afscherming blijkt ze ook nauwelijks te interessen: velen kozen er zelfs bewust voor. Anderen zeiden niet eens te weten dát je het kon afschermen …

Engeland: ‘jongeren functioneren niet zonder mobiel’

Vorige week verscheen in Engeland een rapport over het telefoongebruik van jongeren. Belangrijkste uitkomst: zonder hun mobieltje zouden ze niet in staat normaal te functioneren. Maar wat is normaal in dit geval? Dat je voor het slapen gaat even je telefoon checkt, is niet zo gek. Dat een op de tien jongeren (tot 25 jaar oud) ’s nachts wakker wordt om te kijken of er nieuwe berichten zijn, wellicht weer wel. Dat een op de vijf zegt liever een dag honger te lijden dan zonder mobieltje op pad te gaan, ook. Idem dat de helft zegt ‘kapot’ te zullen gaan als ze hun telefoon zouden verliezen. De Daily Mail schrijft daarom over ‘een groeiende obsessie’ voor het apparaat.