Meldpunt voor ex-MIVD’ers na publicatie namen op internet

Door de publicatie op de website van Stichting Argus van alle jaargangen van het MIVD-personeelsblad Ingelicht, vrezen veel (vooral oud-) medewerkers van de dienst voor de gevolgen. Hun namen zijn niet weggelakt en dus is het vaak simpel om te achterhalen waar deze mensen nu wonen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Het ministerie van Defensie zegt dat het blad niet geheim was, binnen het ministerie ‘breed verspreid’ werd en dat er daarom geen fouten zijn gemaakt. Toch heeft het ministerie nu een meldpunt ingericht waar de oud-medewerkers terecht kunnen voor vragen en advies. Minister Jeanine Hennis schrijft dat er ‘passende maatregelen worden genomen’ als er onverhoopt dreigingen ontstaan. Met Argus wordt overlegd om de persoonsgegevens alsnog weg te krijgen. Vooralsnog heeft dat overleg nog niks opgeleverd.

Advertenties