Leerlingen vrij na “bedreiging” school

Een ‘ludieke’ eindexamenstunt op het Carolus Clusius College in Zwolle heeft veel leerlingen een vrije dag opgeleverd. Op facebook hadden eindexamenleerlingen opgeroepen met ‘boksbeugels en molotovcocktails’ naar de school te komen om het eindfeest te verstoren. Een plan voor dat feest was tot frustratie van enkele leerlingen, door de schoolleiding afgekeurd. Daarop werd een facebookpagina gemaakt waarop de dreiging verscheen. De school nam de dreiging serieus. ‘Je moet wel’. aldus schooldirecteur Gert van der Zwan. Na overleg met de politie hebben de leerlingen die geen examen doen, nu vrij gekregen. Er is verder een beveiligingsbedrijf ingeschakeld en er is ‘nauw contact’ met de wijkagent. De facebookpagina is inmiddels verwijderd, de school zegt te weten wie er achter die pagina zitten, een leerling en iemand van buiten de schoo;. Onduidelijk is nog wat de consequenties voor hen zijn.

Advertenties