Europol krijgt meer bevoegdheden in aanpak terrorisme

Het Europees Parlement heeft deze week ingestemd met nieuwe bevoegdheden die Europol in staat stellen om beter en sneller terrorisme, cybercrime en andere wetsovertredingen en bedreigingen te bestrijden. Tot de nieuwe bevoegdheden – vanaf 1 mei 2017 van kracht – behoren de oprichting van speciale eenheden, het sneller benaderen van private partijen als facebook en twitter om bepaalde informatie of profielen te verwijderen en het sneller uitwisselen van informatie tussen landen. Europol gaat over deze informatie-uitwisseling jaarlijks rapporteren aan EP, Raad, Commissie en nationale parlementen. Er komen extra waarborgen voor gegevensbescherming en parlementair toezicht en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gaat toezien op het werk van Europol.

Advertenties

Een reactie op “Europol krijgt meer bevoegdheden in aanpak terrorisme

Reacties zijn gesloten.