Tik op vingers voor screenen sociale media

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recherchebureau Hoffmann gewaarschuwd om niet zomaar privégegevens van sollicitanten in dossiers op te nemen. Hoffmann screende een sollicitant en printte daarbij de profielen van die persoon op facebook, twitter en andere sociale media. Deze info, inclusief info over de vrienden van de sollicitant, ging in het dossier. De informatie was volgens de Autoriteit irrelevant voor de baan maar was niettemin toch aan het dossier toegevoegd. Omdat Hoffmann beloofd heeft alleen nog te zoeken naar eventuele risico’s voor de functie én alleen die informatie in het dossier zegt op te nemen, is het probleem opgelost.

Advertenties