Belgie: Racistische Facebookpagina offline; agenten moeten vaker bekeuren

De beheerder van de facebookpagina Vlaamse Verdedigings Liga, Gunther Vleminx, heeft de pagina opgeheven na alle commotie over ‘racistische reacties’. Op de pagina werd de dood van een Belgische tiener ‘gevierd’ en toegejuicht. De parketten van Limburg en Antwerpen hebben proces-verbaal opgesteld tegen de pagina en de beheerder. Ook het gelijkenkansencentrum Unia deed aangifte.
Belgische agenten zijn verder opgeroepen om sneller pv’s uit te schrijven als ze in hun vrijetijd ‘te gortige reacties’ lezen op facebook. Volgens Guido van Wymersch, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, zijn er genoeg lokale agenten met een facebookaccount en ‘is het logisch dat ze reageren als ze op reacties stuiten die te gortig zijn’. Om facebook permanent te monitoren, worden geen agenten vrijgesteld, benadrukt Van Wymersch. Agenten zouden echter ‘wel de reflex moeten hebben om zelf een klacht op te stellen’ als ze in hun vrije tijd op racistische reacties stuiten. ‘Dat is hetzelfde als iemand die plots op een marktplein luid oproept tot haat’.

Advertenties