“EC verscherpt regels voor Skype en Whatsapp”

De Europese Commissie gaat aanbieders van internetdiensten, zoals Facebook, Skype en Whatsapp, strengere regels opleggen en mogelijk zelfs alle privacyrichtlijnen herzien. De huidige regelgeving voor zulke diensten loopt per land soms flink uiteen, en de EC wil dat eenduidiger maken. Veel diensten vallen nu in een ‘grijs gebied’ omdat het geen échte telecombedrijven zijn – de meeste richtlijnen op dit gebied dateren van vóór 1995. De nieuwe regels zullen vooral bepalen hoe en wanneer deze internetdiensten gegevens aan politie- en veiligheidsdiensten moeten verstrekken.

Advertenties