Offensief tegen cyberpesters

De politie Noord-Holland gaat, in een pilot, internetpesters ‘harder aanpakken‘ door ze thuis te bezoeken. De pesters moeten er rekening mee houden dat aangiften tegen hen beter worden opgepikt, aldus het plan. Het gaat om een proef die bij succes landelijk wordt ‘uitgerold’. Cyberpesten is vanouds een probleem, zowel voor de slachtoffers als voor de politie. Veel aangiften en meldingen blijven liggen, vaak ontbreken de juiste juridische bevoegdheden, daders blijven relatief anoniem en er is gebrek aan capaciteit en prioriteit. Fred Ootes, teamchef van de unit cybercrime, zegt dat het cyberteam nu agenten in de basisteams gaat helpen bij de onderzoeken. ‘Agenten worden ook getraind in het stellen van de juiste vragen’. Ootes spreekt van een inhaalslag die hard nodig is. ‘Te veel zaken belanden tussen wal en schip’.

Advertenties