Centrum voor vragen over cybercrime geopend

Op initiatief van de Open Universiteit, de NHL Hogeschool in Leeuwarden en de Politieacademie is begin september het Cyber Science Center geopend. Bij dit CSC kunnen bedrijven en overheidsinstellingen terecht voor ‘veiligheidsvraagstukken’ over online criminaliteit. Speerpunten van het CSC zijn de digitale veiligheid bij jongeren en bedrijven en de rechtshandhaving in een digitale samenleving.

Advertenties