“Gemeenten te laks bij online misdaad”

Veel gemeenten in Nederland hebben geen idee wat ze op internet kunnen doen als inwoners zich schuldig maken aan online misdaad, opruiing en belediging. Waar de samenleving steeds digitaler wordt, gaan gemeenten daar niet in mee, schrijven de onderzoekers Sander Veenstra en Wouter Stol van het lectoraat Cybersafety van NHL hogeschool. Stol spreekt van een ‘blinde vlek voor wat er online gebeurt en wat ze daar aan kunnen doen’. Met het gevaar dat dat ze zichzelf als veiligheidspartner ‘uiteindelijk overbodig maken’. Ze snappen nog maar weinig van hun ‘online gereedschapskist’, denken alleen in fysieke grenzen en te weinig aan hun online mogelijkheden. De onderzoekers willen dat burgemeesters hun bevoegdheden ook online gaan inzetten, om te voorkomen dat ‘een steeds groter wordende vorm van criminaliteit gewoon voortbestaat.’ Voorbeelden zijn het uit de lucht halen van websites of het opleggen van een verbod om een bepaalde website te bezoeken. ‘Dat is helemaal niet moeilijk te handhaven’, aldus Stol die vreest dat het ‘blijkbaar eerst moet misgaan’, zoals met Project-X in Haren. De onderzoekers vinden dat OM en politie al wél offensief bezig zijn met online criminaliteit.

Advertenties