“Boeven gebruiken internet als schuilplaats”

Korpschef Erik Akerboom pleit voor ‘misdaadbestrijding 3.0‘ waarmee vooral de criminaliteit via internet moet worden aangepakt. De aanstaande pensionering van duizenden agenten en rechercheurs ziet hij als een kans om ‘nieuwe talentvolle mensen’ aan te nemen die ‘de moderne techniek doorgronden en kunnen gebruiken’. Volgens Akerboom moet de politie op dat vlak ‘een enorme slag’ maken. ‘Er zijn bij het korps zo veel data voorhanden, maar de systemen zijn onvoldoende aan elkaar gekoppeld. We hebben behoefte aan mensen die dat kunnen én aan mensen die deze gegevens kunnen analyseren. Die in feite al kunnen voorspellen waar en in welke vorm misdrijven gaan plaatsvinden’. Cybercrime is een groot gevaar, zegt hij, voor de integriteit van de samenleving, maar ook voor het veiligheidsgevoel bij burgers. ‘Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het internet, mits met voorzorg gebruikt, veilig is. Om die wereld goed te doorgronden, hebben we echt experts nodig, die samen met ervaren tactische rechercheurs een antwoord moeten vinden op de oneindig lijkende mogelijkheden voor criminelen om het internet te misbruiken. Boeven gebruiken het net nu als schuilplaats’. Daarvoor zijn niet alleen nieuwe mensen nodig, met andere vaardigheden, maar ook nieuwe technieken voor data-analyse. ‘Dat kan betekenen dat we iets minder rechercheurs krijgen, maar dan wel met cyberdeskundigheid en betere IT’.

Advertenties