“Versterking cybersecurity geen luxe maar noodzaak”

Op verzoek van de Cyber Security Raad schreef Herna Verhagen, CEO van PostNL, over de economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity. Het rapport bevat meerdere aanbevelingen voor overheid, bedrijfsleven en burgers. Verhagen wil dat Nederland ook ‘digitaal droge voeten’ houdt. Net zoals het land is beschermd tegen overstromingen, moet in de digitale wereld dijkbewaking zijn. Het dreigingsbeeld is ‘ronduit zorgelijk’, schrijft Verhagen. Het gaat dan niet alleen om diefstal van geld en kapitaal, maar ook om ondermijning van politiek en bestuur, het verstoren of saboteren van diensten en processen; er is zelfs een hele criminele dienstensector ontstaan: cybercrime-as-a-service. In 2015 was het aantal meldingen van cybercrime al hoger dan het aantal gemelde fietsdiefstallen en het OM verwacht zelfs dat in 2020 de helft van alle zaken een vorm van cybercrime betreft. Tor-netwerken, cyberspionage, cyberchantage, cybersabotage – het komt allemaal op ons af en het is maar beter om daarop voorbereid te zijn, aldus het rapport. ‘Cybercrime is niet iets wat alleen anderen overkomt’. Oplossingen zoekt Verhagen in een groter maatschappelijk bewustzijn, in meer kennis en vaardigheden en uiteraard in betere samenwerking tussen alle verschillende partijen. ‘Maak Nederland digitaal vaardig, maak ruimte voor sturing vanuit de overheid en stimuleer de verantwoordelijkheid van de private sector’.

Advertenties