Scholieren ingezet tegen online-misdaad

Op middelbare scholen in het noorden gaan 25 havo- en vwo-scholieren de politie helpen met het opsporen van internetcriminelen. Het project, opgezet door de NHL Hogeschool en de Politieacademie, richt zich vooral op online heling: de jongeren krijgen bijvoorbeeld foto’s van gestolen voorwerpen en gaan dan zoeken naar informatie. Volgens projectleider Joyce Kerstens van NHL gaat het om ‘kleine, afgebakende opdrachten’; de jongeren krijgen geen inzage in politiedossiers. Gehoopt wordt dat de scholieren met frisse ideeën komen, zoals eerder al werd beproefd in enkele hackathons. Het project is ook ingegeven door de wens (noodzaak?!) van de politie om snel meer kennis op te doen over cybercriminaliteit en digitalisering. Kerstens denkt dat jongeren agenten goed kunnen helpen met het bijspijkeren van hun digitale vaardigheden. ‘Online trends gaan erg snel. Jongeren van 16 gebruiken het internet alweer heel anders dan mensen die nu 25 zijn. Scholieren kunnen de politie leren waar de digitale hangplekken zijn en waar zij de juiste informatie kunnen vinden.’

Advertenties