Verzekeraars, Facebook en data

Waar in België enkele verzekeraars sociale media willen gaan scannen om een risico-inschatting te maken van toekomstige autorijders, heeft Facebook in Groot-Brittannië verzekeraars juist de toegang tot profielinformatie ontzegd. Britse verzekeraars beloofden korting voor jongeren die op facebook ‘zelfverzekerd, besluitvaardig maar niet arrogant’ overkwamen en dus ‘de juiste persoonlijkheid’ hebben. Facebook verbiedt dat nu. ‘Het beschermen van de privacy van onze gebruikers is voor ons zeer belangrijk’. Interessant is natuurlijk hoe de verzekeraar die info uit de profielen kan halen: op basis van veelgebruikte woorden in postings en comments. Veelvuldig gebruik van ‘altijd’ of ‘nooit’ zou wijzen op een risicovolle persoonlijkheid; gebruikers die bij afspraken tijden en locaties exact vermelden, rijden veiliger dan mensen die ‘tot vanavond’ schrijven.
Belgische verzekeraars hebben soortgelijke plannen. Omdat jonge chauffeurs nog geen ‘verkeersgeschiedenis’ hebben, zijn sociale media ideaal om aanwijzingen te vinden voor verantwoord (rij)gedrag. In Nederland gebruiken verzekeraars – naar verluidt – facebook alleen bij het opsporen van fraude, ‘mits dit binnen wettelijke kaders gebeurt’.

Advertenties