Nederlandse tieners roekelozer op internet dan leeftijdsgenoten elders

Waarom precies is nog onduidelijk, maar Nederlandse tieners zien vaker dan hun leeftijdgenoten uit andere Europese landen porno op internet. Eenderde van de Nederlandse 10-15-jarigen zegt wel eens op pornografische beelden te stuiten tijdens het surfen, hoger da in alle andere onderzochte landen. Nederlandse tieners blijkt verder veel minder met hun ouders te praten over hun internetgedrag dan Spaanse en Franse tieners, en het vaakst in aanraking te komen met filmpjes met extreem gedrag. Onderzoeksbureau Opinion Matters onderzocht in opdracht van beveiliger Kaspersky hoe jongeren zich online gedragen, in totaal werden ruim vijfduizend tieners uit zeven landen ondervraagd. Nederlandse kinderen blijken niet alleen roekeloos maar ook geen lieverdjes. Driekwart antwoordde bijvoorbeeld ja op de vraag of je iets gemeens zou posten over iemand die een rotstreek met je uithaalt. In de meeste andere landen was dat percentage hooguit twintig. Woordvoerder Martijn van Lom van Kaspersky wijst in een verklaring naar de relatieve vrijheid die kinderen in de Benelux hebben om te doen en laten wat ze willen, maar ook naar de digitale slimheid van veel tieners in de lage landen – en de kenniskloof met hun ouders: als ouders al een filter hebben geïnstalleerd, weten tieners in Nederland vaak hoe ze die moeten omzeilen. In een reactie zegt voorzitter Madeleine de Cock Buning van het Commissariaat voor de Media dat ook sitebeheerders en internetbedrijven hier een verantwoordelijkheid hebben, bijvoorbeeld om sites af te schermen voor kinderen. Ze noemt het schokkend dat kinderen simpelweg van alles en nog wat kunnen vinden en wil in overleg met deze bedrijven om te onderzoeken hoe kinderen beschermd kunnen worden.

Advertenties