Waarom een online bedreiger meestal vrijuit gaat

Afzenders van online dreigberichten worden maar zelden vervolgd. Ze gebruiken anonieme accounts, op een anonieme server, en onduidelijk is vaak of het om een échte bedreiging gaat. In Trouw zegt TNO-onderzoeker Arnout de Vries, naar aanleiding van de dreigementen richting Sylvana Simons, dat die bedreiging vooral te maken heeft met de context. Zo wordt de opmerking ‘ik maak je af’ in voetbalkringen anders geïnterpreteerd dan daarbuiten. Een schatting van het aantal dreigingen varieert dan ook van enkele tientallen per dag tot tienduizenden. Opgepakt worden vooral jongeren, maar ‘je kunt je afvragen of het kwestie van opsporing is of van opvoeding’, zegt De Vries. Ook docent rechtspsychologie Ron Ritzen
(Juridische Hogeschool Avans) zegt dat je van de politie niet kunt verwachten dat ze achter al die online bedreigingen aan gaat. ‘Het strafrecht is eigenlijk het laatste middel in de keten. Liever zou je zien dat de samenleving veel van de verzenders zelf bijstuurt’. Het is ook een kwestie van prioriteit, denkt Ritzen. ‘Online dreigementen gericht aan personen kun je in het lijstje zetten van wraakporno of cyberpesten. Het veroorzaakt groot persoonlijk leed, maar heeft in veel gevallen geen grote maatschappelijke impact. Dan staat dat momenteel niet bovenaan de prioriteitenlijst van de politie’. De Vries ziet wel dat de politie veel meer online monitort dan voorheen, ‘maar ze zien lang niet alles’. Onbekend is hoeveel zaken er voor de rechter komen. Maar gebeurt dat wel, dan volgt meestal een straf. ‘Mijn indruk is dat rechters het over het algemeen heel serieus nemen’, zegt Ritzen. ‘Mensen komen in ieder geval niet makkelijk weg met de opmerking dat het alleen maar een grapje was’.

Advertenties