Overheid vraagt weer vaker gegevens bij Facebook op

Niet verwonderlijk is dat de Nederlandse overheid in de eerste helft van 2016 wederom vaker om gebruikersgegevens bij Facebook heeft gevraagd. Nederland deed 450 dataverzoeken, meer als ooit. In 2013 deed Nederland 24 verzoeken, in 2014 117 en in 2015 al 271. Van de verzoeken in 2016, die betrekking hadden op 758 accounts, werd 87% gehonoreerd. Tot de 450 verzoeken behoren 28 spoedverzoeken. Volgens het Government Request Report van Facebook deed Nederland verder 29 ‘preservatin requests’ (over 38 accounts) waarbij de data 90 dagen bewaard wordt. De meeste verzoeken hadden een strafrechtelijke achtergrond, de verstrekte informatie betrof vooral basisinformatie zoals naam, ip-adres en hoe lang iemand actief is.

Advertenties