“Overheid slecht beschermd tegen cybercrime”

Nederland is een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Niettemin doen bedrijven en overheden te weinig tegen die cyberaanvallen. Volgens het Rathenau Instituut volstaan de huidige maatregelen niet meer. Het instituut spreekt van ‘een nooit gelopen race’ die daarom meer prioriteit moet krijgen. Het onderzoek, op verzoek van NCTB en AIVD, wijst op de gevaren voor het midden- en kleinbedrijf maar ook op de onvoldoende beveiliging van slimme apparaten.

Advertenties