Veel meer meldingen van online-discriminatie

Vooral op facebook en twitter vindt veel discriminatie plaats, blijkt uit het jaarverslag van MiND. Van de 918 meldingen die in 2016 bij MiND binnenkwamen, gingen er 283 over facebook en 150 over twitter. Het aantal meldingen steeg overigens met 41% ten opzichte van 2015. De meeste klachten gingen over discriminatie op basis van herkomst en godsdienst. MiND legde in 2016 voor het eerst vast hoeveel meldingen (de komst van) vluchtelingen betroffen: 22% van de meldingen. Er werd 101 keer gediscrimineerd over ‘donkere huidskleur’, 66 keer over Marokkanen, vijf keer over Turken.

Advertenties

Belgie: Internetpedofiel krijgt 7 jaar cel

De rechtbank in Antwerpen heeft Joachim P. (28, uit Antwerpen) veroordeeld tot zeven jaar celstraf en tien jaar tbs. De man had tussen 2010 en 2012 via facebook ongeveer dertig jonge jongens benaderd. Hij deed zich voor als meisje, verleidde de jongens tot het sturen van naaktfoto’s en masturbatievideo’s. Toen enkele ouders de beelden ontdekten, startte de politie een onderzoek. Dat leidden al snel naar P. die echter onvindbaar was én bleef. Juni 2015 werd hij veroordeeld tot vijf jaar. September 2016 werd hij gevonden en opgepakt – hij werkte toen in het jongerentoneel. In de tussentijd bleek hij nog eens dertig jongens te hebben benaderd.

VS: Hoe een FBI-chef opeens achtduizend volgers op Twitter had

FBI-chef James Comey merkte onlangs voor de gein op dat hij wel degelijk op sociale media actief was. Hij had accounts op Twitter en Instagram, maar die waren exclusief voor familie en vrienden. ‘I care deeply about privacy, treasure it. Nobody is getting in’, zei hij in persconferenties. ‘I don’t want anybody looking at my photos’. Toch heeft Comey sinds deze week enkele duizenden volgers. Omdat journalist Ashley Feinberg van techsite Gizmodo die accounts wist te ontdekken. Binnen vier uur. Mooi staaltje #osint, open source intelligence. Feinberg stuitte eerst op een Instagram-account van Comeys zoon Brien, stuurde een vriendschapsverzoek en ontdekte zo Briens andere volgers waaronder moeder Comey en een mysterieuze ‘Reinhold Niebuhr’. Deze Niebuhr bleek een Amerikaanse theoloog, overleden in 1971, maar ook het onderwerp van Comeys proefschrift aan de universiteit. ‘Reinhold Niebuhr’ had ook een twitter-account: @projectexile7, niet geheel ontoevallig ook de naam van een programma om criminaliteit te bestrijden, mede-ontwikkeld door … Comey. De account had één volger: een goede vriend van Comey. Noch Comey noch de FBI hebben op de ontdekking van de accounts gereageerd.

Belgie: Meldingen over pestgedrag online stijgen jaar na jaar

Mannen van 40+ zijn de grootste cyberpesters. Die (toch wel) opmerkelijke conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Ze deden onderzoek toen de politie aangaf dat het aantal meldingen van cyberpesten in drie jaar tijd met de helft toenam, van 1401 in 2012 tot 2037 in 2015). Kamerlid Franky Demon (CD&V), actief met wetgeving op dit gebied, vreest dat de stijging in 2017 doorgaat. In het eerste kwartaal noteerde de politie al 550 meldingen van belaging via internet. Uit de Antwerpse studie komt verder dat ruim één op de tien Belgische jongeren de voorbije drie maanden online (internet, smartphone) werd gepest. Het gaat dan van schelden op facebook tot dreigingen via Whatsapp en van tienermeisjes die als hoeren te kijk worden gezet tot Bekende Vlamingen die ‘bitsige’ commentaren krijgen. Hoewel cyberpesten (net als in Nederland) op zich geen strafbaar feit is, worden de cijfers wél goed bijgehouden. En die cijfers leren dat hooguit 8% van de verdachten tussen de 14 en 17 is en dat ruim één op de vijf tussen de 41 en 45 is. Dat is mogelijk te verklaren uit de anonimiteit van internet: volwassenen mengen zich daar gemakkelijk in de wereld van jongeren, maar in die leeftijdsgroep zijn er ook ‘heel wat’ mensen actief op zoek naar relaties, stelt Gie Deboutte van Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Onder de verdachten zijn drie keer zoveel mannen als vrouwen. Demon stelt dat pesten sinds vorig jaar bestraft kan worden als de bewijzen onmiskenbaar aantoonbaar zijn, zelfs zonder dat het slachtoffer formeel een klacht heeft ingediend. ‘Dat is goed, want op die manier kunnen ook omstaanders ingrijpen bij online pestgedrag zodat erger voorkomen wordt’.

Zweden: Blog niet aansprakelijk voor beledigende reactie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft weer eens bevestigd dat de organisatie achter een blog niet verantwoordelijk is voor beledigende reacties. In deze zaak draaide het om een Zweed die op een blogsite werd beschuldigd een nazi te zijn. In een (anonieme) reactie werd daarop beweerd dat deze man ook ‘a real hash-junkie’ was. De Zweed, Rolf Pihl, protesteerde bij het blog, de reactie werd (na een dag) verwijderd maar Pihl besloot toch een zaak aan te spannen. Hij verloor de zaak, ook in hoger beroep en cassatie, maar stapte naar het Europese hof, met een beroep op artikel 8 EVRM. Dat hof oordeelt nu dat de reactie niet haatdragend was maar wel beledigend en dus een schending van dat artikel 8. Anderzijds stelt het hof dat ook de vrijheid van meningsuiting, artikel 10 EVRM hier een rol speelt. Bij botsingen tussen die twee artikelen is voor het Hof vooral relevant de context van de reacties en de maatregelen die de beheerder van het blog neemt. Omdat het om een klein blog ging, met weinig lezers en invloed, gemaakt door een kleine non-profit organisatie kan van deze organisatie ‘niet worden verwacht dat zij beoordelen welke reacties in strijd zijn met de wet, omdat dit in de weg zou staan aan het recht om informatie op het internet te delen’. Bovendien geldt dat Pihl zoekmachines kan verzoeken links naar de oude reacties te verwijderen en heeft hij weliswaar het ip-adres van de onbekende reaguurder achterhaald maar nog geen zaak tegen die persoon aangespannen. Ook geldt dat de aansprakelijkheid voor reacties van derden ‘negatieve gevolgen kan hebben voor de reactie-omgeving van een website’ en daarmee een effect hebben op de vrijheid van meningsuiting op internet. Het Hof wees de vordering van Pihl daarom af. De Zweedse rechtsbanken hebben ‘een billijke afweging’ gemaakt tussen Pihls rechten (artikel 8) en het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10).

Eisen aan politieonderzoek smartphone

Een smartphone mag voortaan alleen nog door de politie onderzocht worden als de inbreuk op de privacy van de eigenaar van die smartphone ‘beperkt’ is. De Hoge Raad bepaalde dat de politie niet zo maar alle gegevens mag uitlezen. Het arrest komt in een zaak uit 2014 waarbij de politie een smartphone onderzocht van een man die werd verdacht van drugssmokkel. De Hoge Raad heeft deze zaak terugverwezen naar het gerechtshof dat opnieuw moet beijken of er met het achterhalen van álle contacten, alle oproepen, alle berichten en alle (privé)foto’s op de smartphone niet een te grote inbreuk is gemaakt op de privacy van de verdachte. Zo’n uitgebreid onderzoek is alleen nog mogelijk met toestemming van officier of rechter-commissaris. De Hoge Raad wijst in het arrest ook op het ontbreken van wettelijke regels. Volgens het ministerie van VenJ wordt er aan zo’n regeling gewerkt.