Zweden: Blog niet aansprakelijk voor beledigende reactie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft weer eens bevestigd dat de organisatie achter een blog niet verantwoordelijk is voor beledigende reacties. In deze zaak draaide het om een Zweed die op een blogsite werd beschuldigd een nazi te zijn. In een (anonieme) reactie werd daarop beweerd dat deze man ook ‘a real hash-junkie’ was. De Zweed, Rolf Pihl, protesteerde bij het blog, de reactie werd (na een dag) verwijderd maar Pihl besloot toch een zaak aan te spannen. Hij verloor de zaak, ook in hoger beroep en cassatie, maar stapte naar het Europese hof, met een beroep op artikel 8 EVRM. Dat hof oordeelt nu dat de reactie niet haatdragend was maar wel beledigend en dus een schending van dat artikel 8. Anderzijds stelt het hof dat ook de vrijheid van meningsuiting, artikel 10 EVRM hier een rol speelt. Bij botsingen tussen die twee artikelen is voor het Hof vooral relevant de context van de reacties en de maatregelen die de beheerder van het blog neemt. Omdat het om een klein blog ging, met weinig lezers en invloed, gemaakt door een kleine non-profit organisatie kan van deze organisatie ‘niet worden verwacht dat zij beoordelen welke reacties in strijd zijn met de wet, omdat dit in de weg zou staan aan het recht om informatie op het internet te delen’. Bovendien geldt dat Pihl zoekmachines kan verzoeken links naar de oude reacties te verwijderen en heeft hij weliswaar het ip-adres van de onbekende reaguurder achterhaald maar nog geen zaak tegen die persoon aangespannen. Ook geldt dat de aansprakelijkheid voor reacties van derden ‘negatieve gevolgen kan hebben voor de reactie-omgeving van een website’ en daarmee een effect hebben op de vrijheid van meningsuiting op internet. Het Hof wees de vordering van Pihl daarom af. De Zweedse rechtsbanken hebben ‘een billijke afweging’ gemaakt tussen Pihls rechten (artikel 8) en het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10).

Advertenties