Moordende jongeren? “Niet uitzonderlijk”

Wordt de kans op fataal geweld onder jongeren groter onder invloed van internet, is een vraag die de afgelopen dagen vaak gesteld werd. De verdachten van de moorden op Romy en Savannah bleken immers fanatiek actief op sociale media. Maar volgens criminoloog en forensisch psycholoog Marieke Liem (Universiteit Leiden) zijn daar verschillende theorieën over. De een is dat internet ‘een dempende werking’ heeft, omdat jongeren meer binnen zitten met hun computer of hun telefoon en minder op straat zijn. De andere is dat internet juist versterkend werkt: jongeren hebben meer contacten, ook met mensen die ze niet echt kennen en die ver buiten hun gewone vriendenkring staan. ‘Een meisje uit Bunschoten dat een afspraak maakt met een jongen uit Den Bosch, dat kwam vroeger veel minder voor’, zegt Liem. Internet leidt volgens haar niet zozeer tot een toename van geweld, eerder tot een verschuiving. Liem doet onderzoek naar moord en doodslag, ook onder minderjarigen. ‘We zitten in Nederland nu ongeveer op 130 moorden per jaar. Daarvan worden er zo’n tien gepleegd door minderjarigen tussen de twaalf en de achttien. Hun aandeel is in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd’.

Advertenties