Gemeenten en politie gaan big data inzetten tegen criminaliteit

Enkel grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht), de politie, Belastingdienst en het OM gaan, in het project City Deal, big data inzetten om ‘patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit’ te herkennen. Aan City Deal doen ook het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Financiën mee. In het project wordt data die al bij het CBS ligt, aangevuld met data van de anderen, ‘binnen de wettelijke kaders van de privacybescherming’. Daarmee kunnen verdachte patronen zichtbaar worden ‘die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven’ en krijgen de partijen zicht op de modus operandi bij facilitators. In de vijf gemeenten zullen projecten gestart worden op de thema’s drugscriminaliteit, integriteit financiële stromen en vastgoedfraude.

Advertenties