Bedrijven mogen sociale media van werknemers niet controleren

Privacy? Bestaat dat nog? Ook al vinden veel millenials dat privacy een gedateerd begrip is, dan nog mogen werkgevers niet zomaar alle sociale media van werknemers controleren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarom, samen met andere Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29-werkgroep), een nieuwe opinie Dataprocessing at work opgesteld waarmee werkgevers kunnen zorgen voor een betere balans ‘tussen hun legitieme belangen en de privacy van werknemers’. Belangrijkste regel is het zorgen voor transparantie: zet in advertenties dat je twitter en facebook gaat bekijken, leg in een reglement vast wat je als bedrijf van plan bent. En vooral: leg goed vast wat het ‘legitieme belang’ van het bedrijf is om die bronnen te monitoren of te controleren. Monitoring mag alleen als het noodzakelijk is, het niet op een andere manier kan en de bewerking van de gevonden data proportioneel is. De AP ziet nog steeds veel bedrijven die zich niet aan deze regels houden en vindt het daarom ‘langzaam tijd worden’ om boetes te gaan uitdelen.

Advertenties