Checken of je gehackt bent, bij Politie.nl

Op Politie.nl kan iedereen met een mailadres controleren of dat mailadres gehackt is (geweest). Als het adres voorkomt in een database (met ruim 60 duizend mailadressen) krijgt de eigenaar een bericht. De adressen zijn aangetroffen en in beslag genomen bij diverse cybercrime-onderzoeken. Programmamanager Ron de Milde van de politie spreekt van ‘een nieuwe stap om de burger weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit’. De check is niet waterdicht: de adressen kunnen al doorverkocht zijn of gestolen door criminelen die nog niet door de politie zijn gepakt. Controleer daarom regelmatig of je mailadres niet is misbruikt, bijvoorbeeld bij Haveibeenpwnd.com, adviseert De Milde. ‘We zijn altijd heel zorgvuldig met het afsluiten van onze woningen, maar je moet ook opletten met het afsluiten van de achterdeur van je internet’.

Advertenties