Politie begint platform dat overlastmeldingen via WhatsApp en Facebook bundelt

Eind 2018 schreven we voor het eerst over BART! (burger alert real time), een app waarmee burgers gemeente en politie kunnen informeren of tippen. Het experiment, want dat is het nog steeds, werd begin maart getest in een proeftuin in Den Haag. ‘Eenvoudig melden zonder bellen’ is de nieuwe slogan: via BART! geven bewoners elkaar én de politie een ‘digitale waarschuwing’. Indien nodig komen politie of gemeente direct in actie. De app gaat uit van algoritmes die woorden herkennen en verbanden leggen en er zo voor zorgen dat het bericht bij de juiste instantie belandt. Volgens operationeel specialist René Rosmolen, actief bij de meldkamer, is het sturen van een berichtje vaak eenvoudiger dan 112 bellen. ‘Voor de politie zijn online berichten gunstig. Het levert extra informatie op en er zijn meer bewoners die getuigen over hetzelfde incident. Daarnaast kun je sneller handelen omdat je meteen de locatiegegevens bij de hand hebt en precies kunt zien waar de melder zich bevindt’. BART! gaat nu landelijk getest worden.