Een internetverbod? Van de burgemeester?

Burgemeesters die een internetverbod willen opleggen, kan dat eigenlijk wel? Eind maart liet burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland een proefballonnetje op: bij cybercrime wil hij de bevoegdheid om iemands internetverbinding af te sluiten. Op Security.nl reageert ict-jurist Arnoud Engelfriet. Hij kijkt naar de Gemeentewet waarin, artikel 172a, staat dat de burgemeester mensen gebiedsverboden en huisverboden kan geven bij (vrees voor) ‘ernstige verstoring van de openbare orde’. Maar internet is natuurlijk niet gemeentegebonden en een internetverbod is nu nog een zaak van de rechter. In de praktijk gaat het vaak om een contactverbod, bijvoorbeeld na stalking. Maar een contactverbod is weer niet hetzelfde als een internetverbod. Volgens Engelfriet ligt er een mogelijkheid in artikel 172 lid 3: de bevoegdheid om bij (vrees voor) verstoring van de openbare orde ‘de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn’ voor de handhaving van die openbare orde. Dat artikel kan ook toezien op internet, aldus Engelfriet: als iemand via internet de orde verstoort, dan zou je hem kunnen verbieden internet op te gaan. ‘Maar als je weet wie [de ordeverstoorder] is, kun je hem dan niet gewoon aanspreken op de overlast zelf?’ De belangrijkste kanttekening: een volledig toegangsverbod of alleen voor de site(s) waar de overlast werd veroorzaakt?