Belgie: Alcoholcontroles ‘verklappen’ via sociale media niet strafbaar

Volgens de Belgische minister van BZ Jan Jambon is het niet verboden om via sociale media de plaatsen te publiceren waar de politie alcohol- of andere controles houdt. Jambon antwoordde op vragen van parlementariërs dat de politie ‘zeker niet’ van plan is het verspreiden van deze berichten tegen te gaan. ‘Het is op geen enkele manier verboden om via Twitter of Facebook te melden dat men ergens een controledispositief heeft opgemerkt’, aldus Jambon. Politiemensen die zoiets doen, kunnen overigens wel vervolgd worden – wegens schending van het beroepsgeheim. Maar omdat het openbaren van deze info door gewone burgers niet verboden is, ‘kunnen we er dus ook niemand voor beboeten’.

Agentes maken selfie met gevonden telefoon

Twee Amsterdamse agentes die op straat een mobiele telefoon vonden, hebben de eigenaar teruggevonden door een selfie te maken. Die zetten ze vervolgens op facebook. ‘We hebben jouw mobiel gevonden en veiliggesteld op het bureau’. Met vervolgens de vraag of de eigenaar de telefoon komt ophalen. ‘Je kan ons altijd bellen op je eigen nummer ;) mvg de politie’. Inmiddels heeft die eigenaar zich gemeld en de telefoon teruggekregen. De actie verdiende veel lof. Niet alleen werd de politie geprezen om de creativiteit van de actie, ook de agentes zelf kregen alle aandacht. ‘Heb je ook het nummer van deze knappe dienders?’

CIA voortaan “Cyber Intelligence Agency”?

Nu de CIA zich meer en meer gaat richten op het digitale domein, zijn er Amerikanen die al spreken van een Cyber Intelligence Agency. De dienst heeft een ‘stevige reorganisatie’ aangekondigd en gaat ‘vol voor het fenomeen cyber’. Ervaring hebben ze al: zo verspreidde de CIA onder meer Stuxnet waarmee het Iraanse atoomprogramma werd gesaboteerd. Verder krijgt de CIA meerdere missiecentra, per veiligheidsthema één.

Boeven vangen met nieuwe politieapp

Waar anders dan in Eindhoven is vorige week een nieuwe politie-app getest. Bewoners die de app hebben, krijgen bericht als er ergens in de buurt brand is of wanneer er in de straat is ingebroken. De politie kan per bericht een bepaald gebied signaleren om het bericht naar te versturen. Nieuw aan de app is vooral de manier waarop er gebruik van gemaakt kan worden. Waar de gebruiker voorheen zélf de locatie koos, krijgt deze nu, waar hij/zij ook is, een melding. De politie kan daarna alleen het aantal ontvangers zien, niet wie het bericht gekregen heeft. Als de proef, die drie maanden duurt, succesvol is, kan de app landelijk worden.

Rechter schiet Nederlandse bewaarplicht af

De Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens is door de rechter buiten werking gesteld. Volgens die kortgedingrechter missen er in de wet, gebaseerd op de al eerder afgeschoten Europese richtlijn dataretentie, ‘cruciale waarborgen’. De bewaarplicht zelf is oke, en zelfs ‘noodzakelijk en effectief’, maar in de afweging van belangen tussen opsporing en bestrijding van criminaliteit én de inbreuk op de privacy van burgers, gaat die te ver. Opsporingsdiensten krijgen toegang tot de data als het om delicten gaat waarbij voorlopige hechtenis geldt. Maar daar valt fietsendiefstal ook onder, aldus de rechter: ‘strafbare feiten die niet voldoende ernstig zijn om de inmenging te rechtvaardigen’. De bewaarplicht was immers vooral bedoeld om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Omdat ook de toegang tot de gegevens ‘niet onderworpen is aan voorafgaande controle door een rechterlijke instantie’, maakt de Wbt in inbreuk op de artikelen 7 en 8 van het Handvest. En dus is de wet ‘onmiskenbaar onverbindend’ en wordt die buiten werking gesteld. Vrijwel alle grote providers hebben al laten weten per direct de opslag van telecomdata te staken. Dat moeten ze feitelijk ook, schrijft Computerworld. Providers mogen alleen nog data opslaan voor zover dat noodzakelijk is voor de eigen bedrijfsvoering. Onduidelijk is nog of providers alle reeds opgeslagen data zullen vernietigen. Het Agentschap Telecom heeft overigens al laten weten dat per direct gestopt is met de handhaving van de wet Bewaarplicht.
Dat het afschieten van de wet ingrijpende gevolgen heeft, zal iedereen duidelijk zijn. Het ministerie van VenJ overweegt hoger beroep. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft de kortgedingrechter namelijk ook aangegeven dat het bewaren van de data ‘een gerechtvaardigd doel’ dient en dat ‘voldoende aanmerkelijk gemaakt [is] dat bepaalde criminaliteit bijna alleen via historische telecommunicatiegegevens te achterhalen is’. Justitie kwam november 2014 al met een aangepast wetsvoorstel bewaarplicht. Dat voorstel kent volgens zowel de Raad van State als privacywaakhond Cbp vooral ‘cosmetische’ aanpassingen maar nog steeds ‘fundamentele problemen’.
Er komt in ieder geval geen nieuwe Europese richtlijn voor het opslaan van telecomdata voor opsporingsdoeleinden, zei eurocommissaris Dimitris Avramopoulos tegen Reuters. Ook al zijn de opsporingsdiensten ‘verslaafd aan metadata': alleen al in Nederland steeg het aantal opvragingen van historische verkeersgegevens van 25 duizend in 2010 tot zestigduizend in 2013.

VS: Agenten Los Angeles mogelijk slachtoffer van ‘doxxing’

De zoveelste schietpartij in de VS waarbij een ongewapende zwarte man door politieagenten wordt doodgeschoten, heeft in Los Angeles geleid tot enkele gevallen van doxxing – het openbaarmaken op facebook van persoonlijke informatie van agenten zoals naam, huisadres en zelfs de namen van scholen waar hun kinderen naar toe gaan. CBS Los Angeles berichtte over het nieuwe fenomeen'; de LAPD wilde in de uitzending niet bevestigen of de getoonde adressen van de agenten zijn die nu in opspraak zijn.

VS: Verdachte geeft zich aan na oproep op Facebook

Als je het netjes vraagt … Politiekorpsen over de gehele wereld zetten steeds vaker Facebook in om gezochte criminelen te vinden. Met wisselend succes uiteraard. In Ohio ging het deze week heel goed, toen de Butler County Sheriffs Office (BCSO) op facebook een aflevering van ‘Warrant of the Week’ plaatste over Andrew Marcum (21). Deze werd gezocht voor een stuk of zeven delicten. Marcum reageerde zelf op die oproep waarna een discussie losbarstte over deze manier van opsporing. ‘It doesn’t hurt to ask’, schreef de sheriff die de zaak nog eens extra belichtte. Sheriff Richard Jones twitterde een foto van een lege cel. ‘Hey Andrew Marcum we’ve got your room ready…’ Met succes: Marcum meldde zich inderdaad netjes bij het bureau. Waarna het BCSO op facebook liet weten dat Marcum ‘tijdelijk niet op facebook aanwezig kon zijn omdat sociale media niet toegangelijk zijn in de Butler County Jail’.